برش بتن مصلی تهران

 

برش سیمی بتن برای بتن هایی با حجم زیاد

ایجاد شرایط مناسب برای برش بتن هایی با حجم زیاد توسط یک سیم انجام میگیرد که از یک طرف به دور بتن و از طرف دیگر به دستگاه برش متصل است . همچنین با توجه به ابعاد بتنی که کار برروی آن انجام میشود طول سیم مناسب را در نظر میگیریم. آنگاه دستگاه برش, سیم را با سرعت و قدرت مناسب برای عملیات برش در یک سیکل بسته و در محل مورد نظر به حرکت در می آورد. سرعت بالای برشمحدود نبودن ابعاد صفحاتی که برش برروی آنها انجام میشود و سرعت بالای برش از مزیتهای این روش نسبت به روشهای دیگر است.